Αγάπη με μπαλώματα

Αγάπη με μπαλώματα

Όταν βρεθείς στα δύσκολα θυμάσαι το Μιχάλη,
μου `ρχεσαι δίχως δίφραγκο και στο κακό σου χάλι,
μου `ρχεσαι δίχως δίφραγκο και στο κακό σου χάλι,
όταν βρεθείς στα δύσκολα θυμάσαι το Μιχάλη.

Αγάπη με μπαλώματα δε γίνεται, κυρά μου,
δέκα σε ξένα στρώματα και μια στην αγκαλιά μου,
δέκα σε ξένα στρώματα και μια στην αγκαλιά μου,
αγάπη με μπαλώματα δε γίνεται, κυρά μου.

Όταν βρεθείς στα δύσκολα την πόρτα μου θυμάσαι,
σαν να μην τρέχει τίποτα ξαπλώνεις και κοιμάσαι,
σαν να μην τρέχει τίποτα ξαπλώνεις και κοιμάσαι,
όταν βρεθείς στα δύσκολα την πόρτα μου θυμάσαι.

Αγάπη με μπαλώματα δε γίνεται, κυρά μου,
δέκα σε ξένα στρώματα και μια στην αγκαλιά μου,
δέκα σε ξένα στρώματα και μια στην αγκαλιά μου,
αγάπη με μπαλώματα δε γίνεται, κυρά μου.

Leave a Comment

close