Aagri Navra Hawa Go Baay Lyrics-Marathi and English-Paranparik Geet-Rock Singer Sapna Patil

  • Song Name : Aagri Navra Hawa Go Baay
  • Lyrics :
  • Music : DJ Umesh &Vijay dhivar
  • Singer : sapna patil

आगरी नवरा हवा गो बाय Lyrics In Marathi

टिमक्याची चोळी बाय रंगान फुलायली
तुझी माझी जमल जोरी माझी
आगरी राजा रं
तुझी माझी जमल जोरी माझी
आगरी राजा रं

ऑडी न बसून ने घरा
तुझी विसावा मी करीन बाय रं
ऑडी न बसून ने घरा
तुझी विसावा मी करीन बाय रं

टिमक्याची चोळी बाय रंगान फुलायली
टिमक्याची चोळी बाय रंगान फुलायली
तुझी माझी जमल जोरी माझी
आगरी राजा रं
तुझी माझी जमल जोरी माझी
आगरी राजा रं

ला ला ला ला
ला ला ला ला ला

वेसवकरीन बाय मी उभी बान्द्यावर
पदर माझा खांद्यावर
सायलीचा गजरा शोभे माथ्यावर
नजर माझी चांदावर

आगरी नवरा हवा गो बाय
तिस तोळ्याची गंठन गळ्यान बाय
कोळी नवरा बरा गो बाय
म्हावराच्या टोपल्या घरान बाय

आगरी पोरांचा गो पोरांचा रुबाब मोठा
आगरी पोरांचा गो पोरांचा रुबाब मोठा
त्यांना पैशाचा गो पैशाचा नाही तोटा
त्यांना पैशाचा गो पैशाचा नाही तोटा

त्यांच्या दारान गो दारान चार चार गाऱ्या
त्यांच्या दारान गो दारान चार चार गाऱ्या
त्यांचा गावान गो गावान नाव लय मोठा
त्यांचा गावान गो गावान नाव लय

आगरी नवरा हवा गो बाय
तिस तोळ्याची गंठन गळ्यान बाय
कोळी नवरा बारा गो बाय
म्हावराच्या टोपल्या घरान बाय

Aagri Navra Hawa Go Baay Lyrics In English

Timkyachi Choli bay rangaan fulayli
Tuzi mazi jamal Jori mazi
Aagari raja r
Tuzi mazi jamal Jori mazi
Aagari raja r

Audi n basun ne ghara
Tuzi visava me Karin Baay r
Audi n basun ne ghara
Tuzi visava me Karin Baay r

Timkyachi Choli bay rangaan fulayli
Timkyachi Choli bay rangaan fulayli
Tuzi mazi jamal Jori mazi
Aagari raja r
Tuzi mazi jamal Jori mazi
Aagari raja r

La la la la
La la la la la

Vesavkarin baay me ubhi bandyavar
Padar Maza khandyavar
Saylicha Gajra shobhe mathyavar
Najar mazi Chandaavar

Aagari navara hava go pay
Tis tolyachi ganthan galyan baay
Koli navara bara go baay
Mhvrachya toplya gharan baay

Aagari porancha go porancha rubaab motha
Aagari porancha go porancha rubaab motha
Tyana paishacha go paishacha naahi Totaa
Tyana paishacha go paishacha naahi Totaa

Tyanchya daraan go daran char char garya
Tyanchya daraan go daran char char garya
Tyancha gaavan go gaavan naav lay motha
Tyancha gaavan go gaavan naav lay

Aagari navra hava go baay
Tis tolyachi ganthn galyan baay
Koli navra baara go baay
Mhavrachya toplya ghran baay

 

 

Leave a Comment

close