Aaj Manachya Vatevar Lyrics

Aaj Manachya Vatevar Lyrics

आज मनाच्या वाटेवरती
सप्तसुरांच्या लहरी उठती
गंध प्रीतीची का दरवळती दाही दिशा

साथ तुझी हि हवी हवीशी
लाज घाली नवी नवीशी
ओढ तुझी हि काळजाशी लागे मला

हा धुंध गार वारा
करतो मला इशारा
छळतो हा क्षणोक्षणी का सांग ना

आज मनाच्या वाटेवरती
सप्तसुरांच्या लहरी उठती
गंध प्रीतीची का दरवळती दाही दिशा

साथ तुझी हि हवी हवीशी
लाज घाली नवी नवीशी
ओढ तुझी हि काळजाशी लागे मला

भास तुझा होतो मला का क्षनोक्षणाला
आस तुझी लागे का या काळजा

छंद तुझा लागे असा या वेड्या मनाला
रंग नवा जडतो जसा ऐवढा

हा धुंध गार वारा
करतो मला इशारा
छळतो हा क्षणोक्षणी का सांग ना

आज मनाच्या वाटेवरती
सप्तसुरांच्या लहरी उठती
गंध प्रीतीची का दरवळती दाही दिशा

साथ तुझी हि हवी हवीशी
लाज घाली नवी नवीशी
ओढ तुझी हि काळजाशी लागे मला

Aaj Manachya Vatevar Lyrics

Aaj Manachya Vatevarati
Sapt Suranchya Lahari Uthati
Gandh Pritichi Ka Darvalti Dahi Disha

Sath Tujhi Hi Havi Havishi
Laj Ghali Navi Navishi
Odh Tujhi Hi Kaljashi Lage Mala

Ha Dhundh Gar Vara
Karto Mala Ishara
Chhalto Ha Kshnokshani Ka Sang Na

Aaj Manachya Vatevarati
Sapt Suranchya Lahari Uthati
Gandh Pritichi Ka Darvalti Dahi Disha

Sath Tujhi Hi Havi Havishi
Laj Ghali Navi Navishi
Odh Tujhi Hi Kaljashi Lage Mala

Bhas Tujha Hoto Mala Ka Kshanokshanala
Aas Tujhi Laage Ka Ya Kalajaa

Chhand Tujha Lage Asa Ya Vedya Manala
Rang Nava Jadato Jasa Yevdha

Ha Dhundh Gar Vara
Karto Mala Ishara
Chhalto Ha Kshnokshani Ka Sang Na

Aaj Manachya Vatevarati
Sapt Suranchya Lahari Uthati
Gandh Pritichi Ka Darvalti Dahi Disha

Sath Tujhi Hi Havi Havishi
Laj Ghali Navi Navishi
Odh Tujhi Hi Kaljashi Lage Mala

Leave a Comment

close