Aamche Gavan Aayli Go Lyrics – Preet Bandre

Aamche Gavan Aayli Go Lyrics

Arranger & Programmer: Preet Bandre
Guitarist: Nitesh Mhatre
Percussion: Mannu Koli
Mixing & Mastering: Preet Bandre

आमचे गावानं आयली गो
पोर Beautiful नाखवाची
अगो कनचे गावांशी
कनचे कोलिवार्यांशी

हाय रंगानं गोरी गोरी पान
हाय गोला Look पण दिसतंय छान
Modern हाय ती Modern हाय
But I know पोर साधी सोवर हाय

आमचे गावानं आयली गो
पोर Beautiful नाखवाची
अगो कनचे गावांशी
कनचे कोलिवार्यांशी

काय माझ्यावर केली काय जादू तीनी
ऐसा Heart माझा कल्ला र धगधग करी

बन गो Girlfriend बन गो माझी परी
अगो लगीन करून थाटान नेईन घरी

हाय रंगानं गोरी गोरी पान
हाय भोळा Look पण दिसतंय छान
Modern हाय ती Modern हाय
But I know पोर साधी सोवर हाय

आमचे गावानं आयली गो
पोर Beautiful नाखवाची
अगो कनचे गावांशी
कनचे कोलिवार्यांशी

Also See: Nahi Kalale Kadhi Lyrics in Marathi

2 thoughts on “Aamche Gavan Aayli Go Lyrics – Preet Bandre”

  1. Pingback: Kali Umal Li Song Lyrics - Suresh Iyer | PlayLyric.com
  2. Pingback: Ishkachi Nauka Marathi Song Lyrics | PlayLyric.com

Leave a Comment

close