Ashvan – Ahange Shad Lyrics

Ashvan Ahange Shad Lyrics

دیوونگیِ محضه (دیوونگی محضه)
همه چی آروم آروم آروم رقم خورد
این عقلمو از سَرم برد
همه چی با یه خنده، یه خنده، یه خنده
جونم به جونش بنده
(دیوونه ی یه دنده)

بگو کی مثل من با تو تا میکنه، سرِ تو دعوا میکنه و
هر جا بری پشتت میاد، واست راهو وا میکنه؟
با یه دست پس میزنی خب، چرا بَعد پیش میکشی؟
حواست نیستش داری شهرو به آتیش میکشی

کی مثل من با تو تا میکنه، سرِ تو دعوا میکنه و
هر جا بری پشتت میاد، واست راهو وا میکنه؟
با یه دست پس میزنی خب، چرا بَعد پیش میکِشی؟
حواست نیستش داری شهرو به آتیش میکِشی
اوو

داری شهرو به آتیش میکِشی
با یه دست پس میزنی، پیش میکِشی
داری شهرو به آتیش میکشی

با یه دست پس میزنی، پیش میکِشی
شهرو به آتیش میکشی
بسه، این دِلمه دستت
تو که میدونی دلم به چشم تو و خنده هات وصله
ای

ببین بالای بالاست ضربان قلبم
من که قبلاً سرِ تو یه شهرو شیدا کردم
هی داد و فریاد زدم، واست آهنگِ شاد زدم
بیخیال اونایی که سرِ من باهات بَدن (باهات بدن)

بگو کی مثل من با تو تا میکنه، سرِ تو دعوا میکنه و
هر جا بری پشتت میاد، واست راهو وا میکنه؟
با یه دست پس میزنی خب، چرا بَعد پیش میکشی؟
حواست نیستش داری شهرو به آتیش میکشی

کی مثل من با تو تا میکنه، سرِ تو دعوا میکنه و
هر جا بری پشتت میاد، واست راهو وا میکنه؟
با یه دست پس میزنی خب، چرا بَعد پیش میکِشی؟
حواست نیستش داری شهرو به آتیش میکِشی
اوو

داری شهرو به آتیش میکِشی
با یه دست پس میزنی، پیش میکِشی
داری شهرو به آتیش میکشی

Leave a Comment

close