Badulki lyrics Nepali Song Badulki

 

Song Title Badulki (Badulki laucha dherai)
Singer Sugam Pokharel
Lyrics Ram Abiral Bista, Sushanta Gautam, Sugam Pokharel
Music Sushant Gautam, Sugam Pokharel
Actors Sugam Pokharel, Mandip Bakhunchhe

Badulki Lyrics

Badulki laucha dherai, ajavoli a ne loi
Dhuk,dhuki dhadki rancha launa baseri hai..

Badulki laucha dherai, ajavoli a ne loi
Dhuk,dhuki dhadki rancha launa baseri hai..

Udeyo mann akashai ma
Jhuleyo jhan batashaima,
Udeyo mann akashai ma
Jhuleyo jhan batashaima,

Pokhara ko fewa ma Machapuchure talakai
Sanu timlai dekheko hejai ho jhalakai,
Pokhara ko fewa ma Machapuchure talakai
Sanu timlai dekheko hejai ho jhalakai,

Udeyo mann akashai ma
Jhuleyo jhan batashaima,

Kaile yo dada pari,
Kaile tyo dada pari
Kaile bhanjyang uklincha
Kaile beshi ma jhari
Kaile khola bani,
bagcha nagabeli
Kaile badal bani
Udcha himal mathi,
Mathi, mathi..

Badulki Lyrics
Aah,ahh,ah, haaa….
Aah,ahh,ah, haaa….
Aah,ahh,ah, haaa….
Aah,ahh,ah, haaa….

Napeyerai ukali ko pani hajura,
Kaha hola, kata hola jane hajura
Napeyerai ukali ko pani hajura,
Kaha hola, kata hola jane hajura

Udeyo maan akashai ma
Jhuleyo jhan batashaima,

[Badulki laucha dherai, ajavoli a ne loi
Dhuk,dhuki dhadki rancha launa baseri hai..
Badulki laucha dherai, ajavoli a ne loi
Dhuk,dhuki dhadki rancha launa baseri hai..]

Music Video

Leave a Comment