बीज/Bij Kavita 1li

बीज/Bij Kavita   इथं काय रुजतं? मातीखाली निजतं पाण्याने निजतं, इथं आहे इवलं सुरेखसं बीज!   एवढासा कोंब हळूच येईल वर, … Read more

Aai Mala Chotishi Banuk Dena

Aai Mala Chotishi Banuk Dena आई , मला छोटीशी बंदूक दे ना ! आई , मला छोटीशी बंदूक दे ना ! … Read more

Tap Tap Takit Tapa Lyrics

Tap Tap Takit Tapa Lyrics टपटप टपटप टाकीत टापा चालत माझा घोडा टपटप टपटप टाकीत टापा चालत माझा घोडा पाठीवरती जीन … Read more

Ase Kase Ase Kase

Ase Kase Ase Kase असे कसे ? असे कसे ? असे कसे? असे कसे? रात्रीचेच चांदणे दिसे !   असे कसे? … Read more

Lothebaba Lothebaba

Lothebaba Lothebaba लोठेबाबा लोठेबाबा लोठेबाबा लोठेबाबा झोपता किती ? आठ तास दिवसा आठ तास रात्री   लोठेबाबा लोठेबाबा खाता काय तरी … Read more