Nav Doltay Go Lyrics

Nav Doltay Go Lyrics

Nav Doltay Go Lyrics नाव डोलतोय गो नाव डोलतोय गो नाव डोलतोय गो तुझ्या प्रीतीचा वारा असा अंगाने भिनलाय गो …

Read moreNav Doltay Go Lyrics

Aaj Manachya Vatevar Lyrics

Aaj Manachya Vatevar Lyrics

Aaj Manachya Vatevar Lyrics आज मनाच्या वाटेवरतीसप्तसुरांच्या लहरी उठतीगंध प्रीतीची का दरवळती दाही दिशा साथ तुझी हि हवी हवीशीलाज घाली …

Read moreAaj Manachya Vatevar Lyrics

Navri Disti G Lyrics

Navri Disti G Lyrics

Navri Disti G Lyrics जरीच्या सारीतअगदी सजून धजूनकिती सजून धजूनगुणाची दिसतेस गमाझी नवरी दिसतेस ग तिला हळदीनं रंगवीनपिरमान तिला सजवीनसंग …

Read moreNavri Disti G Lyrics