Shree Dutta Aarti Lyrics in Marathi and English

श्री दत्त आरती Lyrics in Marathi त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्यराणा नेती नेती शब्द न ये अनुमाना सुरवर … Read more

Mulgi Zali Ho Lyrics

Mulgi Zali Ho Lyrics दारात रांगोळी काढा केशरी तोरण लावा सनईचे सूर गोड कौतुके सण आला आईच्या गर्भात आनंद ओवी देखण्या … Read more

Fulala Sugandh Maticha Lyrics

Fulala Sugandh Maticha Lyrics सावली जशी उन्हात संगतीला वात तेवूनी उजळे ज्योतीला अबोल प्रेम हे येई भरतीला नवा अर्थ ये जुन्या … Read more

Sah Kutumb Sah Parivar Lyrics-Star Prawah

Sah Kutumb Sah Parivar Lyrics in Marathi अरे खोप्यामधी खोपा हितं मायेची पाखर काडी काडी जमवून हितं बांधलंया घर कौलं माया … Read more