CHANDRA ZHULYAVAR LYRICS-Keval Walanj-New Marathi Song 2020

CHANDRA ZHULYAVAR LYRICS IN MARATHI

चंद्र झुल्यावर आपण दोघे बसता बसता
होकार हि दिला मी नाही म्हणता म्हणता
निळ्याशार पाण्यावर तरंगली हळवी सर
झिमझिमत्या चांदण्यात चंपक भिजता भिजता
मोहरला आज जणू स्वप्नांचा इंद्रधनू
नवरंगाचे नयनी तो रन तो बघता बघता

चंद्र झुल्यावर आपण दोघे बसता बसता
होकार हि दिला मी नाही म्हणता म्हणता

चंद्र झुल्यावर आपण दोघे बसता बसता
होकार हि दिला मी नाही म्हणता म्हणता
निळ्याशार पाण्यावर तरंगली हळवी सर
झिमझिमत्या चांदण्यात चंपक भिजता भिजता

तू अशीच मला बघत रहा फुले हळूच टिपत
रान रान मोहरेन मोहक हसता हसता
ह्रिदयाचे गीत असे ह्रिदयाला उमजत असे
ओठातून सूर उमले गाणे जुळता जुळता
मोहरला आज जणू स्वप्नांचा इंद्रधनू
नवरंगाचे नयनी तो रन तो बघता बघता

चंद्र झुल्यावर आपण दोघे बसता बसता
होकार हि दिला मी नाही म्हणता म्हणता

चंद्र झुल्यावर आपण दोघे बसता बसता
होकार हि दिला मी नाही म्हणता म्हणता
निळ्याशार पाण्यावर तरंगली हळवी सर
झिमझिमत्या चांदण्यात चंपक भिजता भिजता

Leave a Comment

close