చౌరాస్తా లాయిలో Chowrasta Layilo Lyrics In Telugu – Sunny Austin, Ram, Chinna Swamy

Chowrasta Layilo Lyrics

చౌరాస్తా లాయిలో Chowrasta Layilo Lyrics In Telugu Sung by Sunny Austin, Ram, Chinna Swamy. Chowrasta Layilo Lyrics In English is written by Sunny Austin, Ram Miryala. Chowrasta Layilo Lyrics music composed by Raja, Vidya Sirisha, Chinna Swamy.

Song Details

Song Chowrasta Layilo
Singer Sunny Austin, Ram, Chinna Swamy
Lyrics Sunny Austin, Ram Miryala
Composer Raja, Vidya Sirisha, Chinna Swamy
Music Label Mango Music

Chowrasta Layilo Lyrics In Telugu

ఒగ్గేసి పోనాదె.. నన్ను ఒగ్గేసి పోనాదె
ఒట్టేసుకున్నాదే.. నా సేత ఒట్టేసుకున్నాదే..
నన్ను సూడొద్దని, మాటలాడొద్దని.. సంధ్య పొద్దుల్లోన మాట సైగ సెయొద్దని..

ఒట్టేసుకున్నాదే.. నా సేత ఒట్టేసుకున్నాదే..
లాయిలో లల్లాయి లాయిలో.. లాయిలో లల్లాయి లాయిలో

ఏటేసి అన్నాదె రామా! ఏటేసి అన్నాదె..
అటెట్టగంటాదే రామా! ఎలగెళ్లిపోతాదే…

సినదాని చెల్లీ పేరు సిట్టీ రాణి.. సిట్టీ రాణి.. సిట్టీ రాణి..
సినదాని చెల్లీ పేరు సిట్టీ రాణి.. సరదాగా దాని బుగ్గ గిల్లానని…

ఒగ్గేసి పోనాదె.. నన్ను ఒగ్గేసి పోనాదె..
లాయిలో లల్లాయి లాయిలో.. లాయిలో లల్లాయి లాయిలో…

అది సరేగాని మామ.. మీ రోమన్స్ ఎలగుండేది సెప్పుగద యేటి..

సన్నజాజి లాంటి నడుము ఊపుకుంటానే..
మత్తుగుండె మాటలెన్నో సెబుతుంటాదే..

ఓయ్ బాబోయ్ ఏటి నిజమే! ఇది ఎం నిజమేహే సెప్తాను ఇను..

ఆ.. సన్నజాజి లాంటి నడుము ఊపుకుంటానే..
మత్తుగుండె మాటలెన్నో సెబుతుంటాదే..

కొంగు సాటు నడుములోకి తొంగి సూతుంటే..
నవ్వుకుంటు బూతులేవో తిట్టుకుంటాదే..

లాయిలో.. లల్లాయి లాయిలో.. లాయిలో లల్లాయి లాయిలో…

లగెత్తు కొస్తాది రామా! లగ్గమెట్టమంటాది..
లల్లాయి పాటలాగా నిన్ను అల్లేసుకుంటాది..

లగెత్తు కొస్తాది రామా! లగ్గమెట్టమంటాది..
లల్లాయి పాటలాగా నిన్ను అల్లేసుకుంటాది..

ఏ.. ఏ. లాయిలో.. లల్లాయి లాయిలో..
లాయిలో లల్లాయి లాయిలో…

Chowrasta Layilo Lyrics In English

Oggesi Ponade.. Nannu Oggesi Ponaade..
Ottesukunnaadhe.. Naa Setha Ottesukunnaadhe..
Nannu Soododdhani, Maatalaadoddhani..
Sandhya Poddullona Maata Saiga Seyoddani…

Ottesukunnaadhe.. Naa Setha Ottesukunnaadhe..
Laayilo.. Lallayi Laayilo.. Laayilo.. Lallayi Laayilo…

Etesi Annaadhe Raama! Etesi Annaadhe..
Atettagantaadhe Raama! Elagellipothaadhe…

Sinadhaani Cheppi Peru Sittee Raani.. Sittee Raani.. Sittee Raani..

Sinadhaani Cheppi Peru Sittee Raani..
Saradhaaga Dhaani Bugga Gillaanani…

Oggesi Ponade.. Nannu Oggesi Ponaade..
Laayilo.. Lallayi Laayilo.. Laayilo.. Lallayi Laayilo…

Sannajaaji Laanti Nadumu Oopukuntaane..
Matthugunde Maatalenno Sebuthuntaade…

Aa.. Sannajaaji Laanti Nadumu Oopukuntaane..
Matthugunde Maatalenno Sebuthuntaade…

Kongusaatu Nadumuloki Thoni Soothunte..
Navvukuntu Bhoothulevo Thittukuntaade…

Laayilo.. Lallayi Laayilo.. Laayilo.. Lallayi Laayilo…

Lagetthukosthaadi Raama! Laggamettamantaadi..
Lallaayi Paatalaaga Ninnu Allesukuntaadi…

Lagetthukosthaadi Raama! Laggamettamantaadi..
Lallaayi Paatalaaga Ninnu Allesukuntaadi…

Ae.. Ae.. Laayilo.. Lallayi Laayilo..
Laayilo.. Lallayi Laayilo…

VIDEO :-చౌరాస్తా లాయిలో Chowrasta Layilo Lyrics In Telugu

Leave a Comment

close