Dadacha Lagin Lyrics-Vikun Taak-Shivraj Waichal

  • Movie Name : Vikun Taak
  • Lyrics : Guru Thakur
  • Music : Amitraj
  • Singer : Nandesh Umap 
  • Music Label : Video Palacs

Dadacha Lagin Lyrics in Marathi

मांडव दारात वराडी तोऱ्यात
निगाले बेगीनं निगाले बेगीनं
हळदीच्या अंगान घराला झालिया
सुखाची लागन सुखाची लागन
मानाचे पानाचे ;आवतान धाडून
नात्याचे पुत्याचे; जमले झाडून
नटून करवली ; मायंदाळ चिलीपिली
दनानू द्या ; डीजे फिजे
धीत्तारा तित्तारा ढाकिन टिकीन

आमच्या दादाचं, माझ्या भावाचं,
माझ्या पुतन्याचं, माझ्या मित्राचं लगीन,
माझ्या दादाचं लगीन, माझ्या भावाचं लगीन
माझ्या पुतन्याचं लगीन, माझ्या दोस्ताचं लगीन….

हळव्या मायेला , फुटंल पाझरं, भिजलं पदरं,
वाजत गाजत घराला झालीया सुखाची लागनं,
खराले आंदन सुखाचे गोंदनं
माझ्या भावाचं, माझ्या पुतन्याचं, माझ्या मित्राचं लगीन,
माझ्या दादाचं लगीन, माझ्या भावाचं लगीन
माझ्या पुतन्याचं लगीन, माझ्या दोस्ताचं लगीन….

ए म्हातारी कोतारी , शेजारी पाजारी, टेचात मैतंर
एताड पेताड , सोयरे धायरे समदेच हायपर
सफारी गगफारी घालून, नवरा मारीतो फॅशन
माझ्या भावाचं, माझ्या पुतन्याचं, माझ्या मित्राचं लगीन,
माझ्या दादाचं लगीन, माझ्या भावाचं लगीन
माझ्या पुतन्याचं लगीन, माझ्या दोस्ताचं लगीन….
आमच्या मुक्याचं लगीनं , आमच्या मुक्याचं लगीनं ,
आमच्या मुक्याचं लगीनं , आमच्या मु

Leave a Comment

close