Devachi Kirpa Amhavar Lyrics

Devachi Kirpa Amhavar Lyrics

Singer: Shahir Vithal Umap
Lyrics: Shahir Vithal Umap
Cover Singer: Akshay mhatre

देन देवानं दिलन आम्हाला कवर
पीक दर्याच रेती मीठ अन् म्हावर

ऐशी आमची शेती बर
कोल्यांना पोसतोय समिंदर
जगतोय आम्ही त्याच्यावर
कोल्यांना पोसतोय समिंदर

देवाची किरपा आम्हावर
कोल्यांना पोसतोय समिंदर
जगतोय आम्ही त्याच्यावर
कोल्यांना पोसतोय समिंदर

1 thought on “Devachi Kirpa Amhavar Lyrics”

  1. Pingback: Dimple Marathi Song Lyrics | PlayLyric.com

Leave a Comment

close