Fulala Sugandh Maticha Lyrics

Fulala Sugandh Maticha Lyrics

सावली जशी उन्हात संगतीला
वात तेवूनी उजळे ज्योतीला
अबोल प्रेम हे येई भरतीला

नवा अर्थ ये जुन्या भेटीला
जादू करी स्पर्श हा प्रीतीचा
लाभेल का

ह्या फुलाला सुगंध मातीचा
ह्या फुलाला सुगंध मातीचा
ह्या फुलाला सुगंध मातीचा
ह्या फुलाला सुगंध मातीचा

1 thought on “Fulala Sugandh Maticha Lyrics”

  1. Pingback: Honar Sun Mi Hya Gharchi Lyrics | PlayLyric.com

Leave a Comment

close