Gajvandan Tu Morya Lyrics-Rahasya-Adarsh Shinde

  • Movie Name : Rahasya
  • Lyrics : Sameer Nerlekar
  • Music : Prem Kotwal
  • Singer : Adarsh Shinde
  • Music Label : Zee Music Marathi

Gajvandan Tu Morya Lyrics in Marathi

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
विक्रम कुरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया

गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया

देवा गणराया तुझा खेळ असा न्यारा
तुझ्याचसाठी दुमदुमला आसमंत सारा
तू धाव रे आता पाव रे तूच खरा दिलदार
प्रेम बरसात ठेवुनी तूच कृपेचा हार
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया
मोरया मोरया मोरया मोरया
मोरया मोरया मोरया मोरया
मोरया मोरया
गणपती बाप्पा मोरया
गणपती बाप्पा मोरया
गणपती बाप्पा मोरया

तुझ्या दर्शनाने आम्ही झालो रे पावन
मोरया मोरया मोरया मोरया
भक्ती भावाने आमचे तृप्त झाले रे मन

तुझ्या दर्शनाने आम्ही झालो रे पावन
मोरया मोरया मोरया मोरया
भक्ती भावाने आमचे तृप्त झाले रे मन

वाजती ढोल नाचतो गोल
आम्ही रे सजला तुझा दरबार
मोरया मोरया मोरया मोरया
नाचुनि मलंग झालो आम्ही दंग
तूच रे कृपा सागर

गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया

संकटांचा सारा करी सर्वनाश
दुष्ट अंधाराचा करी रे विनाश

संकटांचा सारा करी सर्वनाश
दुष्ट अंधाराचा करी रे विनाश

शक्ती आम्हाला भक्ती तुझी रे
करू रे अभिमान झालो भाग्यवंत
नाव दाखल कशाची तूच हार
तू धाव रे आता पाव रे
तूच खरा दिलदार
प्रेम बरसात ठेवुनी तूच पूजेचा हार
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया
गजवंदन तू मोरया गजवंदन तू मोरया

Leave a Comment

close