Kar Man Lagan Female Version Song Lyrics

Kar man lagan is a new song sung by Megha Musale ,Lyrics given by Bhaiya More,  Music given by Samir K.S .

Kar Man Lagan Female Version

 

Kar Man Lagan Female Version Song Lyrics 1
kar man lagan

 

Song Details : 

Song : Kar Man Lagan 

Singer :Megha Musale

Lyricist :  Bhaiya More

Music : Samir K.S 

Label : Singer Bhaiya More 

 

Kar Man Lagan  Song Lyrics

माडी जावई तुले व्हई जाई कर मन लगन 

 

 माडी सांगस तुले मी घडी घडी

मना आत्याना पोऱ्या माले पटस व माडी

नको देखु माले नोकरी वाला 

मना अत्याना पोऱ्यापा शे शेतीबाडी 

तूले डाळी साळी बांधी लाईसू कर मन लगण

 

सांगा पापा तुम्ही मनी मायले

चांगल मागणं देखामा राही जाई ह्या भी वर्षाले 

व्हही जाई यंदा त्या पोऱ्यान 

मंग टकला टुकला देखी सन अटकाडी देश्यात माले

माडी वहू व्हसू त्यासना घरनी कर मन लगन

 

मनी मायले सांगा कोणीतरी 

त्यासना सारखा जावई तुले भेटाव नही 

सार नात गोत र ही अपुल 

दुसरा घर जर देशी तर माहेर येवाव नाही 

माले रावान शे खान्देश मा कर मन लगन.

 

Leave a Comment

close