Kar Man Lagan Lyrics in Marathi

Kar Man Lagan Lyrics in Marathi

Singer– Megha musale.
Lyricist– Bhaiya more.
Music – Samir K.S
Record & Mix master by SKS Music.
Digital Partner & Distributor : Alpesh Kumavat

माडी जावई तुले व्हई जाई कर मन लगन

माडी सांगस तुले मी घडी घडी
मना आत्याना पोऱ्या माले पटस व माडी
नको देखु माले नोकरी वाला
मना अत्याना पोऱ्यापा शे शेतीबाडी
तूले डाळी साळी बांधी लाईसू कर मन लगण

सांगा पापा तुम्ही मनी मायले
चांगल मागणं देखामा राही जाई ह्या भी वर्षाले
व्हही जाई यंदा त्या पोऱ्यान
मंग टकला टुकला देखी सन अटकाडी देश्यात माले
माडी वहू व्हसू त्यासना घरनी कर मन लगन

मनी मायले सांगा कोणीतरी
त्यासना सारखा जावई तुले भेटाव नही
सार नात गोत र ही अपुल
दुसरा घर जर देशी तर माहेर येवाव नाही
माले रावान शे खान्देश मा कर मन लगन.

Also See: Mazi Bay Go Lyrics

Kar Man Lagan Lyrics in Marathi Video Song

1 thought on “Kar Man Lagan Lyrics in Marathi”

  1. Pingback: Tujh I Love You Lyrics - Anushri Mane & Nagsen Sonawane

Leave a Comment

close