Khanderaya Zali Mazi Daina Lyrics-Vaibhav Londhe -Marathi Love Song

  • Song Name : Khanderaya Zali Mazi Daina
  • Lyrics : Vaibhav Londhe 
  • Music : Vaibhav Londhe 
  • Singer : Vaibhav Londhe 
  • Music Company : Everest Marathi

खंडेराया झाली माझी दैना Lyrics in Marathi

खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..

खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..

तिच्या भेटीसाठी माझा जीव तळमळ
झलक तिची पाहण्या आलो तिच्या घरापुढे
तिच्या भेटीसाठी माझा जीव तळमळ
झलक तिची पाहण्या आलो तिच्या घरापुढे
चेहरा तिचा डोळेभरून पहिल्या विना रे..
चेहरा तिचा डोळेभरून पहिल्या विना रे..

घाश्या खाली घास माझ्या जाईना..
जाईना रे ..
खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..

चार्मिंग रूप तीच नजरेत मावणा ..
शोधून थकलो नंबर बी तिचा घावना …
चार्मिंग रूप तीच नजरेत मावणा ..
शोधून थकलो नंबर बी तिचा घावना …

झोप रातीला बी मला येईना येईना रे ..
तिच्या विना जीव माझा राहीना …
राहीना देवा ..
खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
खंडेराया झाली माझी दैना ..
दैना रे..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..
राहीना रे..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..
राहीना देवा ..
तिच्याविना जीव माझा राहीना..

Khanderaya Zali Mazi Daina Lyrics in English

Khanderaya zali mazi daina
Daina re
Tichyawina jiv maza rahina

Khanderaya zali mazi daina
Daina re
Khanderaya zali mazi daina
Daina re
Tichyawina jiv maza rahina

Tichya bhetisathi maza jiv talmal
Zalak tichi pahanya aalo tichya gharapuhe
Tichya bhetisathi maza jiv talmal
Zalak tichi pahanya aalo tichya gharapuhe
Chehra ticha dole bharun pahilya vina re
Chehra ticha dole bharun pahilya vina re

Ghashya khali ghas maza jaina
Jaina re
Khanderaya zali mazi daina
Daina re
Khanderaya zali mazi daina
Daina re
Tichyawina jiv maza rahina

Charming rup tiche najret mavana
Shodhun thakalo number bi ticha ghawana
Charming rup tiche najret mavana
Shodhun thakalo number bi ticha ghawana

Zop ratila bi mala yeina yeina re
Tichyawina jiv maza rahina
Rahina dewa
Khanderaya zali mazi daina
Daina re
Khanderaya zali mazi daina
Daina re
Tichyawina jiv maza rahina
Tichyawina jiv maza rahina
Rahina re
Tichyawina jiv maza rahina
Tichyawina jiv maza rahina
Rahina dewa
Tichyawina jiv maza rahina

Leave a Comment

close