...

Lirik Lagu Ray Peni – Sing Ngelah Empugan

 

 

Lirik Lagu
Ray Peni – Sing Ngelah Empugan

Dot meliang pianake plalian
Nanging tusing ngidang
Tiang tonden gajian.

Dot ngajak kurenan ke salon
Mare tiang bukak
Isin dompete be kaon.

Kaling keh ke salon
Meliang pianak plalian
Meli baas nu ngangsehang.

Tit ade munyi kletat kletit
Kaden nak terek mekirig
Kilometer listrike ngeling.

Ngis jeg mekite nenangis
Kal mejalan megae
Motore sing misi lengis.

Kangguang jani buin
Tiang meulehan
Kepisage sampingan.

Cobak tiang ke pisage dajanan
Enyeng nawang iye enyak mesilihan
Aduh lacur tusing maan
Kenehe luung tiang ngidih tulung
Aduh lacur tiang ke tundung.

Cobak tiang ke pisage delodan
Enyen nawang iye enyak mesilihan
Astungkare tiang maan
Nanging tia mekesiap iye ngorahang
Lima persen perbulan.

Aluh nak ngorahang
Pipis sing bekelan mati
Nanging yen sing ngelah pipis
Rasane care mati.

Widi widiana ngorahang
Mati sing mebekel empugan
Nanging yen sing ngelah empugan
Ngadenang be ke suargan.

Tit ade munyi kletat kletit
Kaden nak terek mekirig
Kilometer listrike ngeling.

Ngis jeg mekite nenangis
Kal mejalan megae
Motore sing misi lengis.

Kangguang jani buin
Tiang meulehan
Kepisage sampingan.

Cobak tiang ke pisage dajanan
Enyeng nawang iye enyak mesilihan
Aduh lacur tusing maan
Kenehe luung tiang ngidih tulung
Aduh lacur tiang ke tundung.

Cobak tiang ke pisage delodan
Enyen nawang iye enyak mesilihan
Astungkare tiang maan
Nanging tia mekesiap iye ngorahang
Lima persen perbulan.

Aluh nak ngorahang
Pipis sing bekelan mati
Nanging yen sing ngelah pipis
Rasane care mati.

Widi widiana ngorahang
Mati sing mebekel empugan
Nanging yen sing ngelah empugan
Ngadenang be ke suargan.

MUSIC VIDEO Ray Peni – Sing Ngelah Empugan

 

Leave a Comment

close