Lothebaba Lothebaba

Lothebaba Lothebaba

लोठेबाबा लोठेबाबा

लोठेबाबा लोठेबाबा

झोपता किती ?

आठ तास दिवसा

आठ तास रात्री

 

लोठेबाबा लोठेबाबा

खाता काय तरी ?

पाच लिटर दुधासंगे

दहा किलो पुरी

 

लोठेबाबा लोठेबाबा

काय करता काम

काम शब्द ऐकताच

येतो मला घाम

Leave a Comment

close