Ramacha palana Lyrics – Ramnavmi Special

रामाचा  पाळणा

बाळा जो जो रे कुळभूषणा । दशरथनंदना ।

निद्रा करि बाळा मनमोहना । रामा लक्षुमणा ॥धृ॥

 

पाळणा लांबविला अयोध्येसी । दशरथाचे वंशी ।

पुत्र जन्मला हृषीकेशी । कौसल्येचे कुशी ॥१॥

 

रत्नजडित पालख । झळके अमोलिक ।

वरती पहुडले कुलदीपक । त्रिभुवननायक ॥२॥

 

हालवी कौसल्या सुंदरी । धरुनी ज्ञानदोरी ।

पुष्पे वर्षिली सुरवरी । गर्जती जयजयकार ॥३॥

 

विश्‍वव्यापका रघुराया । निद्रा करि बा सखया ।

तुजवर कुरवंडी करुनिया । सांडिन आपुली काया ॥४॥

 

येऊनि वसिष्ठ सत्वर । सागे जन्मांतर ।

राम परब्रहा साचार । सातवा अवतार ॥५॥

 

याग रक्षुनिया अवधारा । मारुनि रजनीचरा ।

जाईल सीतेच्या स्वयंवरा । उद्धरि गौतमदारा ॥६॥

 

पर्णिले जानकी सुरुपा । भंगुनिया शिवचापा ।

रावण लज्जित महाकोप । नव्हे पण हा सोपा ॥७॥

 

सिंधूजलडोही अवलीळा । नामे तरतील शिळा ।

त्यावरी उतरुनिया दयाळा । नेईल वानरमेळा ॥८॥

 

समूळ मर्दूनि रावण । स्थापिल बिभीषण ।

देव सोडविले संपूर्ण । आनंदले त्रिभुवन ॥९॥

 

राम भावाचा भुकेला । भक्ताधीन झाला ।

दास विठ्ठले ऐकिला । पाळणा गाईला ॥१०॥

 

Leave a Comment

close