Risaune Bhaye Lyrics – Sushant KC

Lyrics
Risaune Bhaye – Sushant KC

Sano sano kura ma ​
Pani timi risaune bhaye.

Lamo lamo jhagada
Gari din bitaune bhaye.

Sano sano kura ma ​
Pani timi risaune bhaye.

Lamo lamo jhagada
Gari din bitaune bhaye.

Fakauna sikauna timi sangai sangai
Bitaune chha chahana
Samaya dherai dherai
Chali raheko k chha
Timro mana bhitra khai.

Chali raheko k chha
Timro mana bhitra khai.

Kahile na bujhna sakine
Kasto yo timro mann
Khusi khali dukha na dine
Kohi kaha bhetinchha khai herau.

Garo garo bhako chha
Rati rati nidauna bhane
Aau mero pakhura sirani banauchhau bhane
Banauna darauna pardai pardaina ni
Kataune yi pal haru timi sangai sangai.

Chali raheko k chha
Timro mana bhitra khai.

Chali raheko k chha
Timro mana bhitra khai

Kahile na bujhna sakine
Kasto yo timro mann.

Kahile na bujhna sakine
Kasto yo timro mann.

Balla talla fakayera ta manchhau
Dherai pachhi timi
Maya haina ekohoro bato
Harauchhau kati kati kati.

Sano sano kura ma ​
Pani timi risaune bhaye.

Lamo lamo jhagada
Gari din bitaune bhaye.

See and listen to music videos or audios on the following Youtube.
MUSIC VIDEO Risaune Bhaye – Sushant KC


Leave a Comment