SNSD – Animal Lyrics

Emonowa merai fushidayo
Shitubete hana sanainayo
Ah ah ah Ah Ah I’m an animal
Ah Ah Ah Ah Ah I know anymore

Romanization Japanese Translation
kategara sotto surashira soyo
Mitarono I Know hora hora
korogara choto tobikiri choto
Tsunaa ottotso hora hora
Yeah yokoso koi do Hotter
warani koka atto Lover
otto chedera geruwa
kakoro shitte

Emonowa merai fushidayo
Shitubete hana sanainayo
Ah ah ah Ah Ah I’m an animal
Ah Ah Ah Ah Ah I know anymore

abaresa setu nemona setoku
Shibuun nonaka noke mono
kuinara seta atsukai kata
Kanashimo woya chorikoo

Yeah~ Come into my territory
saha mikite

Emonowa merai fushidayo
Shitubete hana sanainayo
Ah ah ah Ah Ah I’m an animal
Ah Ah Ah Ah Ah I know anymore

gaun meun shibe shitakae
Soojuu shitai kimigotto
Ah ah ah Ah Ah I’m an animal
Ah Ah Ah Ah Ah I know anymore

Three of these are all singing.

Leave a Comment