SNSD – Beep Beep Lyrics

Hello?
Damn, pick up the phone, ya?
HELLO? Oh beoryappeop

Baby baby, doko de nani yoshi dero no,
tumegare Phone call
anata noko keodode huru weru My love,
Are you busy now?

Huzu teru message, mojimoto tedome,
koji nade naino (Oh~)
koe a deki takude, kakete ni tadoke,
izo kashi fude (Oh~)

shinji sasete, kiss te kuchi ga, sage eta nai nara
medarou toida keten mani de Friend
Hmmm, I gotta call you right now!

Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy
Everytime, a iga beep beep beep beep
Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby
Everywhere, a iga beep beep beep beep
Beep beep beep beep beep beep beep beep
sekai no, koibito tajino rain na ima
Beep beep beep beep beep beep beep beep
todokete, nemawa koino mabi kena

anata nono maino ai shite Neary ride,
to oroko shite Smile
te unwa kana reba hore kane un nakacha,
toko Lack of time

hanasu koto demo nai, hanashi asasete,
sute kino Something (Oh~)
yasashiku utsumo aizuchi itsumo,
Ring ring call me up (Oh~)

shiji sasete, watashima made dekinai kota wa
(dekinai no~)
watashi kainai, dokimo yamete, uwande nai chao kara

Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy
Everytime, a iga beep beep beep beep
Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby
Everywhere, a iga beep beep beep beep (Oh yeah~)
Beep beep beep beep beep beep beep beep (Ohh~)
sekai no, koibito tajino rain na ima (Ohh yeah~)
Beep beep beep beep beep beep beep beep (Ohh Baby freeze)
todokete, tubaba koina Navigator

Yakimochi yakimochi saguri sarguri de,
yukiyo na Heart
nanuni itsugama anata wa surui surui to,
kawa shite shima
Call you~ uuuuuu (It’s you baby, you know that)
Call you~ uuuuuu (You know what I’m thinking about)
You~ uuuuu

Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy
Everytime, a iga beep beep beep beep
Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby
Everywhere, a iga beep beep beep beep
Beep beep beep beep beep beep beep beep (Oh~)
sekai no, koibito tajino rain na ima (nega one baby)
Beep beep beep beep beep beep beep beep (Oh~)
todokete, nan awa koino mabi keka

Leave a Comment