SNSD – Girls & Peace Lyrics

uwaso sureba odemashio
sorowo tatsumaki podichii-Taeyeon

koimi otsutara soremadeyo
nana No mark Mark Oh My God-Sooyoung

ikurabete mireba yumetori oh
tsuguya kuhi mawa agenai wa-Jessica

kurete minata na sore karayo
dara Oh ma ma oh My Love
Oh ma ma oh My Love-Tiffany

Singing Girls Boys mekubase shite
ima Swing Swing Swing Swing koi ochi o
Girls Boys sekai juga
kora Kiss Kiss Kiss Kiss sasa oteru

Girls Peace
tsunagate-Sooyoung
Girls PEace
mega Ever pick-Sunny
Girls Peace
tsuyameite-Yuri
Girls, Girls, Girls
miya kono Scream-Seohyun

Girls, Girls, Girls
miya kono Scream
Girls, Girls, Girls
miya kono Scream-i think this is all Hyoyeon

kekimomi katamo kucha madeyo-Jessica
arekure naya demo kiridanai (Alright)-Hyoyeon
suchina mono dutsu tume nawa se-Sooyoung
Have a Good Time on yourself-Tiffany

kara demo chiara demo nai toka-Seohyun
iwadsumi kimochuchi taiteyo-Jessica
koini kikimewa pure sugu yo-Sunny
Oh ma ma oh My Love-Yoona

Singing Girls Boys fugike naide
ima Swing Swing Swing Swing hadike teku
Girls Boys dareda atte
kora Kiss Kiss Kiss Kiss motome teru

Girls Peace
tsunagate-Sunny
Girls Peace
mega Ever pick-Taeyeon
Girls Peace
tsuyameite-Yoona
Girls, Girls, Girls
miya kono Scream-Jessica or Taeyeon

Ah ha, Get Ready here we Go-Tiffany

maihu My View da Turning point-Jessica
hato moikara Borderless-Seohyun
kito ai nara SAvior-Taeyeon
choimi Us Going on-Sunny

Singing Girls Boys mekubase shite (kubase shite)
ima Swing Swing Swing Swing koi ochi o
Girls Boys sekai juga
kora Kiss Kiss Kiss Kiss sasa oteru (Oh~)

Girls Peace
tsunagate (tsunagate)-Sooyoung
Girls Peace (Girls Peace)
mega Ever pick (Come on!)-Sunny
Girls Peace
tsuyameite (tsuyameite~)-Yuri
Girls, Girls, Girls
miya kono Scream (Check)-Seohyun

Aha aha we are Girls Peace
Aha aha we are Girls Peace
Aha aha we are Girls Peace (Girls, Girls, Girls)

Leave a Comment