Tu Fakt Tu Lyrics Marathi Song

Tu Fakt Tu Lyrics

Singers – Priyani Pradip Pagare & Sandip Thatsingar
Music – Jay Vishnu Dhengale
Lyricist – Tejas Dilip Paraspatki
Arrangers/Programmers – Vipul Pathak

गुंतला श्वास केवळ गंध दरवळू लागला
वीनीले बंध धुक्याने, मनी छंद हा शहारला

गुंतला श्वास केवळ गंध दरवळू लागला
वीनीले बंध धुक्याने, मनी छंद हा शहारला

श्वास तू ध्यास तू स्वप्नी वेडा भास तू
तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू
तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू
तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू
तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू

रोज नव्याणि बहाने तुझे शनोक शनि ही गाठ ओतंबते
विसरुनी सारी दगणी तुझे मनोमनी मी तुझ्यात ही बिलगते

तुझ्यात मी माझ्यात तू गुंफलेल्या साऱ्यात तू

तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू
तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू
तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू
तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू

लाडी कशी ही अपुली कथा वेडलावीला वेड माझ्या या जीवा
हवीहवीशी आहे व्यथा उडे आसमंती बघ प्रेमाचा थवा

स्वप्नात तू सत्यात तू नवी लाजनारा चंद्र तू

तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू
तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू
तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू
तू फक्त तू फक्त तू फक्त तू
फक्त तू

Tu Fakt Tu Lyrics

Also See: He Assa Pahila Lyrics-Kesari

1 thought on “Tu Fakt Tu Lyrics Marathi Song”

  1. Pingback: Tu Ashi Ye Kadhi Lyrics | PlayLyric.com

Leave a Comment

close