Tu Sang Na Song Lyrics in Marathi

Tu Sang na is a new marathi song sung by Sunny Jadhav  & Preeti Joshi , Starring Anushree Mane and Ashok Dhage and Lyrics written by Rahul Kale .

Tu Sang Na Song 

 

Song Details : 

Song : Tu Sang Na

Singer :Sunny Jadhav  & Preeti Joshi 

Starring Anushree Mane & Ashok Dhage

Music – Ashish – Vijay

Lyrics Rahul Kale  

Music LabelMarathi Musik Town 

 

Tu Sang Na Lyrics in Marathi

का सांग ना

बावरले कधी कसे सावरले

श्वास हा रे नवा

मन हे का गुंतले

 

स्वप्नसारे मला वाटते का नवे

साद दे तू जरा

सोबती चाल ना

 

बेधुंद मी

बेभान मी

तुझ्या सवे

तू सांग ना

 

बेचैन मी

मदहोश मी

का ना कळे

तू सांग ना

तू सांग ना

 

वाऱ्यावरी हि उडते

मन माझे का हा फुलते

पुन्हा पुन्हा का वाहे गंध

 

तुझ्यात मी हि विरते

हुरहूर हि का हा उरते

हवेहवेसे वाटे बंध

 

स्वप्नसारे मला वाटते का नवे

साद दे तू जरा

सोबती चाल ना

 

बेधुंद मी

बेभान मी

तुझ्या सवे

तू सांग ना

तू सांग ना

 

थांबला

क्षण हि जरा

हलका हलका हा नशा

झालाया दाही दिशा

जादू हि कशी केली तू

 

ऐकना तू हि जरा

झालो मी झालो तुझा

हा जीव झाला तुझा

साऱ्या जगाला सांग तू

 

झाले तुझी मी

तुझ्यात हरवले

 

स्वप्नसारे मला वाटते का नवे

साद दे तू जरा

सोबती चाल ना

 

बेधुंद मी

बेभान मी

तुझ्या सवे

तू सांग ना

तू सांग ना

 

बेचैन मी

मदहोश मी

का ना कळे

तू सांग ना

तू सांग ना

 

 

 

 

Leave a Comment

close