Vithu Tuzya Raulat Lyrics-Shaheed Bhai Kotwal-Dnyaneswar Meshram

  • Movie Name : Shaheed Bhai Kotwal
  • Lyrics : Eknath Desale
  • Music : Bharat Badekar
  • Singer : Dnyaneswar Meshram
  • Music Label : Zee Music Marathi

Vithu Tuzya Raulat Lyrics in Marathi

Andharat harwalyagat
Jin Adhantari rahi
Vithu tuzya raulat
mala ka r jaga nahi
Dewa panduranga
Dewa panduranga

Baap maza dur deshi
Tochi mazi dhanrashi
Tochi aadhar jivacha
Tochi mazi ganga kashi
Maaybhuchya sevesathi
Tochi fire disha dahi
Vithu tuzya raulat
mala ka r jaga nahi
Dewa panduranga
Dewa panduranga

Andharal jin maz
Pusval jagan saar
Baap nastach vadi
Maay mazi dukkhi ka r
Dinanchya uddhara
Unn wara tochi sahi
Vithu tuzya raulat
mala ka r jaga nahi
Dewa panduranga
Dewa panduranga

Shwas datala kanthat
Zurte he man Dewa
Baap kasa bhetel saang
Tyacha sung milel kevha
Bapacha aasara de re
Dewa nako aata kahi
Vithu tuzya raulat
mala ka r jaga nahi
Dewa panduranga
Dewa panduranga

Andharat harwalyagat
Jin Adhantari rahi
Vithu tuzya raulat
mala ka r jaga nahi
Dewa panduranga
Dewa panduranga

Leave a Comment

close